<u id="aqh2a"></u>

  
  
  <table id="aqh2a"></table>

  氈 字可以怎么組詞

  “氈”字在開頭能組哪些詞

  • 氈爐會
  • 氈布
  • 氈廈
  • 氈襪裹腳靴
  • 氈毼
  • 氈堂
  • 氈雪
  • 氈條
  • 氈車
  • 氈褥
  • 氈冠
  • 氈幕
  • 氈褐
  • 氈爐
  • 氈筆
  • 氈韋
  • 氈上拖毛
  • 氈蓋
  • 氈巾
  • 氈笠
  • 氈案
  • 氈屋
  • 氈廬
  • 氈簾
  • 氈席
  • 氈毳
  • 氈城
  • 氈鞋
  • 氈鄉
  • 氈襪
  • 氈子
  • 氈幄
  • 氈帳
  • 氈墨
  • 氈羪
  • 氈帽
  • 氈毹
  • 氈衫
  • 氈墻
  • 氈g
  • 氈窩
  • 氈包
  • 氈房
  • 氈裘
  • 氈邸
  • 氈根
  • 氈毯

  “氈”字在中間的能組哪些詞

  • 餐氈蘇
  • 青氈舊物
  • 毛氈苔
  • 青氈故物
  • 油氈紙
  • 餐氈使

  “氈”字在結尾組詞有哪些

  • 半氈
  • 吞氈
  • 青氈
  • 蛩蛩氈
  • 池氈
  • 毛氈
  • 雨氈
  • 針氈
  • 嚙氈
  • 桌氈
  • 蛩駏氈
  • 蛩蚊氈
  • 蛩氈
  • 羊毛氈
  • 白氈
  • 無氈
  • 嚙氈
  • 宨氈
  • 地氈
  • 如坐針氈
  • 坐臥針氈
  • 毛里拖氈
  • 戎氈
  • 蠻氈
  • 王氈
  • 旄氈

  氈 的拼音及解釋

  漢字
  拼音
  zhān
  解釋
  名詞 用獸毛加膠汁壓制成的織物,可做墊褥或鞋帽等。【組詞】:「毛氈」、「床氈」。《梁書.卷三六.江革...

  辭海之家的部份資料來自網絡或由網友提供,不保留版權,如有侵權,請與我們聯系(QQ:2291014081)以從站上刪除! 免責聲明:本站非營利性站點,以方便網友為主,僅供學習。
  Tip:SCCG
  农夫网