<u id="aqh2a"></u>

  
  
  <table id="aqh2a"></table>

  吸 字可以怎么組詞

  “吸”字在開頭能組哪些詞

  • 吸哩哩
  • 吸利
  • 吸歨
  • 吸毒
  • 吸氧
  • 吸熱
  • 吸附性
  • 吸血蟲
  • 吸食
  • 吸鐵石
  • 吸聚
  • 吸習
  • 吸取
  • 吸攝
  • 吸血蛭
  • 吸留忽剌
  • 吸力豁剌
  • 吸濕性
  • 吸聲材料
  • 吸毒石
  • 吸收
  • 吸氧腐蝕
  • 吸血鬼
  • 吸風飲露
  • 吸氣
  • 吸引力
  • 吸引
  • 吸霞
  • 吸力力
  • 吸水性
  • 吸煙
  • 吸附劑
  • 吸水紙
  • 吸溜
  • 吸溜疏剌
  • 吸針石
  • 吸菸
  • 吸油煙機
  • 吸金
  • 吸入
  • 吸血
  • 吸呷
  • 吸吸
  • 吸蜜蜂鳥
  • 吸塵器
  • 吸納
  • 吸盤
  • 吸吮
  • 吸蟲
  • 吸管
  • 吸附樹脂
  • 吸留
  • 吸附
  • 吸呼
  • 吸著
  • 吸附熱
  • 吸逮
  • 吸哈
  • 吸收劑量
  • 吸淋淋
  • 吸力
  • 吸風
  • 吸收器
  • 吸華絲
  • 吸收劑
  • 吸溜吸溜
  • 吸墨紙
  • 吸新吐故
  • 吸露
  • 吸吸溜溜
  • 吸然
  • 吸集
  • 吸貓
  • 吸熱反應
  • 吸川
  • 吸西北風
  • 吸引與排斥
  • 吸附器
  • 吸收率
  • 吸嚊
  • 吸飲
  • 吸收光譜
  • 吸里忽剌

  “吸”字在中間的能組哪些詞

  • 呼吸相通
  • 呼吸器
  • 呼吸系統
  • 呼吸道
  • 可吸入顆粒物
  • 虹吸效應
  • 血吸蟲病
  • 呼吸運動
  • 廣東住血吸蟲
  • 大孔吸附樹脂
  • 旅游吸引力
  • 嚴重急性呼吸道癥候群
  • 肝吸蟲
  • 敲骨吸髓
  • 呼吸商
  • 呼吸法
  • 呼吸器官
  • 禁止吸煙
  • 呼吸根
  • 虹吸現象
  • 一口吸盡西江水
  • 呼吸作用
  • 虹吸管
  • 虹吸作用
  • 呼吸機
  • 被動吸菸
  • 嚴重急性呼吸綜合徵
  • 血吸蟲
  • 中華肝吸蟲病
  • 氣體吸收
  • 肺吸蟲
  • 可吸收縫線
  • 上呼吸道
  • 呼吸鏈
  • 呼吸酶
  • 餐風吸露
  • 虹吸原理
  • 內吸劑

  “吸”字在結尾組詞有哪些

  • 呿吸
  • 吁吸
  • 內呼吸
  • 鯨吸
  • 深呼吸
  • 呼吸
  • 解吸
  • 苪吸
  • 吮吸
  • 允吸
  • 吸吸
  • 吐吸
  • 噁吸
  • 虹吸
  • 噓吸
  • 土壤呼吸
  • 人工呼吸
  • 同呼吸

  吸 的拼音及解釋

  漢字
  拼音
  解釋
  動詞 用口或鼻將氣體引入體內。【組詞】:「吸氣」、「吸菸」。《莊子.逍遙游》:「不食五谷,吸風飲露。...

  辭海之家的部份資料來自網絡或由網友提供,不保留版權,如有侵權,請與我們聯系(QQ:2291014081)以從站上刪除! 免責聲明:本站非營利性站點,以方便網友為主,僅供學習。
  Tip:SCCG
  农夫网